• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  boo keeping

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  account
  accountancy
  book work
  bookkeeping
  công việc kế toán không cần sổ cái
  ledgerless bookkeeping
  book-keeping (bookkeeping)

  Giải thích VN: Sự giữ sổ kế [[toán. ]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X