• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  root-mean-square

  Giải thích VN: Căn bậc hai của giá trị trung bình của các bình phương của các giá trị liên [[quan. ]]

  Giải thích EN: The square root of the average value of the squares of related values.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X