• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  upper radical
  upper bound
  cận trên nhất
  least upper bound
  cận trên cốt yếu
  essential upper bound
  cận trên của tập hợp
  upper bound of a set
  cận trên đúng của một tập hợp
  least upper bound of a set

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X