• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lifting motion

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  lift hoist

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crab
  elevating gear
  cấu nâng tông
  concrete elevating gear
  gin
  hoist
  hoisting engine
  hoisting gear
  hoisting mechanism
  lifting gear
  cấu nâng bằng cáp
  cable lifting gear
  cấu nâng kiểu móc
  hook type lifting gear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X