• Thông dụng

  Danh từ
  Mandarin's salary
  Perquisites, perks
  Godsend, boon; a piece of just my luck

  Tính từ

  High, high-pitched, treble
  giọng bổng
  a high-pitched voice
  tiếng sáo khi bổng khi trầm
  the flute's sound is now high now low
  lên bổng xuống trầm
  to rise high and fall low
  (dùng phụ sau động từ) High up
  nhấc bổng lên
  to lift high up
  đá bổng quả bóng
  to kick the ball high up
  gần bay la xa bay bổng
  for short distances, fly low, for long distances, fly high
  bắn bổng
  to fire in the air
  cành bổng
  a higher branch
  lớn bổng
  to shoot up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X