• Thông dụng

  To be hardly able to lift (one's limbs)
  mệt không cất nhắc nổi chân tay
  to be so tired that one can hardly lift one's limbs
  To promote
  cất nhắc người tài
  to promote talents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X