• Thông dụng

  Tính từ

  Careless
  chữ viết cẩu thả
  a careless handwriting, a scribble
  chống thói làm ăn cẩu thả
  to fight against carelessness in work

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  carelessness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X