• Thông dụng

  Khẩu ngữ

  Completely wrapped up in what one is doing; without turning ones head
  sợ quá cắm cổ chạy một mạch
  frightened out of his wits, he ran off without turning his head once
  cắm cổ chép bài
  to be completely wrapped up in copying ones lesson

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X