• Thông dụng

  (nói về môi) Pencilled with betel juice
  gái ăn trầu môi cắn chỉ
  that girl who chews betel has lips pencilled with its juice
  (nói về đường nét) Neatly pencilled
  kẻ cho thật cắn chỉ
  to draw a neatly pencilled line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X