• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  single-hung window

  Giải thích VN: Một của sổ hai ô cửa nhưng chỉ một ô cửa thể chuyển động [[được. ]]

  Giải thích EN: A window having two sashes, only one of which is movable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X