• Thông dụng

  Động từ

  To concern, to affect
  vấn đề can hệ đến nhiều người
  the matter concerns a lot of people

  Tính từ

  Momentous, important
  việc can hệ thế không biết
  not to know such a momentous matter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X