• Thông dụng

  Heaven and earth
  (nói về công ơn, công đức) Heaven-high and earth-thick, immense
  công ơn cao dày của Hồ Chủ tịch
  President Ho Chi Minh's immense services (to the country)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X