• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  hard rubber

  Giải thích VN: Cao su lưu hóa với lượng lớn lưu huỳnh, thường 30% hoặc nhiều hơn, làm cho trở nên cứng [[rắn. ]]

  Giải thích EN: Rubber that has been cured (vulcanized) with a high amount of sulfur, usually 30% or more, making it a stiff and tough material.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X