• Thông dụng

  Bitter
  thất bại cay đắng
  a bitter defeat
  Trên đời nghìn vạn điều cay đắng Cay đắng chi bằng mất tự do
  In life, the bitters are legion but none is bitterer than the loss of freedom
  trăm cay nghìn đắng
  plagued by all kinds of bitterness
  cuộc đời trăm cay nghìn đắng của người phụ nữ ngày xưa
  the life full of all kinds of bitterness of women in the old times

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X