• Thông dụng

  Danh từ.

  Way; direction.
  ta đi ngả nào
  In which direction did she go?

  Động từ.

  To ferment.
  ngả một chum tương
  to ferment a jar of soya sauce.
  To turn.
  giấy để lâu quá đã ngả vàng
  This paper has been kept too long and has turned yellow.

  Động từ.

  To bard; to incline; to lean.
  ngả người trên ghế
  to lean one's head back.
  To kill.
  ngả con trong dịp Tết
  to kill an ox for Tet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X