• Thông dụng

  To touch (someone) to the raw, to cut (someone) to the quick
  bị chạm nọc anh ta bèn đánh trống lảng
  touched to the quick, he just changed topics as a diversion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X