• Thông dụng

  Động từ

  To joke, to tease in a familiar way
  bỡn mấy câu
  to tell a few familiar jokes
  nói bỡn hoá thật
  things thought to be said in joke turned out to be said in earnest
  dễ như bỡn
  easy as a joke, easy as a childs play
  việc quan trọng chứ không phải chuyện bỡn
  it is an important matter and no joke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X