• Thông dụng

  Only, just, that is all there is to it
  chẳng qua một lời nói đùa
  it was only a joke, it was a joke, that was all there was to it
  chẳng qua không hiểu nên mới làm sai
  it was only because he did not understand that he did it wrong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X