• Thông dụng

  Danh từ
  Spikelet

  Động từ

  To choke, to block
  cảm thấy khó thở như bị một tảng đá lớn chẹn lên ngực
  to feel it hard to breathe as if a large block of stone was weighing chokingly on one's chest
  cái giận cứ chẹn lên cổ
  to feel choked by anger
  chẹn lối ra vào
  to block the access to some place

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X