• Thông dụng

  Danh từ.

  Chest; breast; borom.
  ngực nở
  wide chest.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breast
  chứng đau thắt ngực
  breast pang
  tấm tỳ ngực
  breast plate
  chest
  khoan tỳ ngực
  chest drill
  sự gia tốc lưng-ngực
  back-to-chest acceleration
  pectoral
  ngực
  pectoral muscle
  ngực to
  pectoral muscle greater
  phản xạ ngực
  pectoral reflex
  đai ngực
  pectoral girdle
  thorax
  quay ngực
  rotator muscle of thorax
  góc trong xương ức của ngực
  infrasternal angle of thorax
  lỗ dưới lồng ngực
  lnferior aperture of thorax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X