• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exchange rate system
  chế độ hối suất mềm dẻo
  flexible exchange rate system
  chế độ hối suất thả nổi quản
  managed floating exchange rate system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X