• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  superscript

  Giải thích VN: Một con số hoặc chữ cái được in cao hơn dòng chữ in bình [[thường. ]]

  tự chỉ số trên
  SPS (superscriptcharacter)
  tự chỉ số trên
  superscript character (SPS)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X