• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  starting taper

  Giải thích VN: Một cái chốt định vị trên một mũi doa dùng để bắt đầu một mũi [[khoan. ]]

  Giải thích EN: A short-end taper on a reamer used to begin a borehole.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X