• Thông dụng

  To overlap (in an irregular way)
  xếp mấy băng vải chồng chéo lên nhau
  to fold bands of cloth overlapping in an irregular way
  công việc của họ chồng chéo lên nhau
  their jobs overlapped

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X