• Thông dụng

  Phó từ

  Do not
  chớ dại nghe
  Dont be so foolish as to listen to him
  chớ thất bại nản lòng
  dont be dispirited because of your failure
  chớ bao giờ
  never
  Từ đệm
  chứ
  chứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X