• Thông dụng

  Danh từ

  Measure, just measure, moderation
  ăn tiêu chừng mực
  to spend to a just measure
  đúng trong một chừng mực nào đó
  right in some measure
  uống rượu chừng mực
  to drink in moderation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X