• Thông dụng

  Word and its meaning
  văn chương không phải chỉ chữ nghĩa
  literature is not only a matter of words and their meanings
  Knowledge, cultural level
  chữ nghĩa còn kém
  his knowledge is still poor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X