• Thông dụng

  Danh từ

  Fighting, hostilities
  tình hình chiến sự
  fighting situation
  vùng chiến sự
  an area where there is fighting, an embattled area
  chiến sự diễn ra ác liệt
  fighting was fierce
  đình chỉ chiến sự
  suspension (halt) of the hostilities

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X