• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closed cycle
  hệ cryo chu trình kín
  closed-cycle cryogenic system
  hệ thống làm nguội chu trình kín
  closed cycle cooling system
  làm lạnh chu trình kín
  closed-cycle cooling
  máy lạnh heli chu trình kín
  closed-cycle helium refrigerator
  tổ máy lạnh chu trình kín
  closed-cycle refrigerating unit
  tua bin khí chu trình kín
  closed cycle gas turbine
  closed process
  closed-loop cycle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X