• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  helium (He)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  helium
  bể heli
  helium bath
  bể heli lỏng
  helium bath
  bình bảo quản heli
  helium storage vessel
  bình chứa heli lỏng
  liquid helium container
  bình chứa hêli lỏng
  liquid helium container
  bình Dewar cho hêli lỏng
  liquid helium Dewar
  bình Dewar đựng heli lỏng
  liquid helium Dewar
  chiết heli
  helium extraction
  cryostat heli
  helium cryostat
  heli lỏng
  liquefied helium
  heli lỏng
  liquid helium
  hêli lỏng
  liquefied helium
  hêli lỏng
  liquid helium
  heli lỏng loại I
  liquid helium I
  heli lỏng loại II
  liquid helium II
  heli quá lạnh
  subcooled helium
  heli rắn
  solid helium
  heli siêu lỏng
  superfluid helium
  heli-3 lỏng
  liquid helium-3
  heli-3 lỏng tinh khiết
  pure liquid helium-3
  hình heli nén
  compressed-helium bottle
  hóa lỏng heli
  helium liquefaction
  hóa lỏng heli
  liquefaction of helium
  hỗn hợp heli-neon
  helium-neon mixture
  khí thiên nhiên chứa heli
  helium bearing natural gas
  làm lạnh heli
  helium refrigeration
  laze nêon-heli
  helium neon laser
  màng heli
  helium film
  máy dãn nở heli kiểu tuabin
  helium turbine expander
  máy dãn nở heli kiểu turbin
  helium turbine expander
  máy hóa lỏng heli
  helium liquefier
  máy hóa lỏng heli Collins
  Collins helium liquefier
  máy lạnh giãn nở heli
  helium dilution refrigerator
  máy lạnh heli
  helium refrigerator
  máy lạnh heli chu trình kín
  closed-cycle helium refrigerator
  máy nén heli
  helium compressor
  máy phát hiện hở heli
  helium leak detector
  máy điều lạnh dùng heli
  helium cryostat
  nguyên tử kiểu heli
  helium-like atom
  nhiệt độ heli lỏng
  liquid helium temperature
  nhiệt độ hêli lỏng
  liquid helium temperature
  rơle nhiệt độ cryo heli
  helium cryostal
  rơle nhiệt độ cryo heli
  helium cryostat
  sự chiết heli
  helium extraction
  sự làm lạnh heli
  helium refrigeration
  sự phát hiện heli
  helium leak detection
  sự thử heli
  helium leak test
  tách heli
  helium extraction
  thiết bị bay hơi heli
  helium evaporator
  thiết bị bằng quang phổ heli
  helium mass-spectrometer leak detector
  thiết bị heli
  helium leak detector
  thiết bị hóa lỏng heli
  helium liquefier
  thiết bị khử nước dùng heli
  helium dehydrator unit
  đèn heli
  helium lamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X