• Thông dụng

  Small child (as a charge for its mother)
  bận con mọn không đi học lớp ban đêm được
  to be unable to attend the evening class because one is busy with a small child

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X