• Thông dụng

  Danh từ

  Time
  bảo bận này hay bận khác
  to tell this time (for someone) to draw experience for another time
  Động từ
  To put on, to wear

  Tính từ

  Over head and ears in, busy, engaged
  bận trăm công nghìn việc
  over head and ears in a thousand and one jobs
  bận dọn dẹp cửa nhà
  over head and ears in putting ones house in order
  máy đang bận
  the machine is fully engaged, the line is engaged
  Worried, causing worries
  bận tâm
  to worry
  đừng bận lòng tôi
  dont worry about me

  Khẩu ngữ

  Having to do with, being no business of
  việc này chẳng bận đến anh
  this is no business of yours, this has nothing to do with you

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X