• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  solvent-refined oil

  Giải thích VN: Dầu nhờn chất lượng được điều chế dung môi trong khi [[lọc. ]]

  Giải thích EN: A high-quality, lubricating oil that has been solvent treated during refining.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X