• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  diffusion hygrometer

  Giải thích VN: dụng cụ đo độ ẩm tận dụng sự khuếch tán của hơi nứớc qua màng [[rỗ. ]]

  Giải thích EN: A hygrometer utilizing the diffusion of water vapor through a porous membrane.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X