• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  evaporimeter

  Giải thích VN: Dụng cụ đo mức độ bay hơi của nước. Còn gọi EVAPORATION [[GAUGE. ]]

  Giải thích EN: An instrument that measures the rate at which water evaporates. Also, EVAPORATION GAUGE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X