• Thông dụng

  Tính từ

  Nutritious; nourishing
  chất dinh dưỡng
  nutritive

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nutrition
  nutritious
  nutritive
  cực dinh dưỡng
  nutritive pole
  giá trị dinh dưỡng
  nutritive value
  vegetative
  thể sợi nấm dinh dưỡng
  vegetative mycelium

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  alimentary
  nutriment
  nutritional
  giá trị dinh dưỡng
  nutritional value
  nhu cầu dinh dưỡng
  nutritional requirements
  sự thiếu dinh dưỡng
  nutritional inadequacy
  sự đủ chất dinh dưỡng
  nutritional sufficiency
  thành phần dinh dưỡng
  nutritional ingredient
  tiêu chuẩn dinh dưỡng
  nutritional standard
  nutritious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X