• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  overflow capacity

  Giải thích VN: Một phép đo lượng chất lỏng thể gây ra tràn khỏi một thùng [[chứa. ]]

  Giải thích EN: A measurement of the amount of liquid that would cause the overflow of a container.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X