• Thông dụng

  Make an unusual effort.
  ốm cũng gắn gượng ngồi dậy làm việc rất quan trọng
  Though he was ill, he made an unusual effort to sit up and work on some very importannt business.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X