• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  eng

  Giải thích VN: Loại gỗ cứng, màu nâu đỏ vân thẳng của cây Dipterocarpus tuberculatus nguồn ///gốc Miến [[điện. ]]

  Giải thích EN: A reddish-brown, hard, straight-grained wood from the timber tree Dipterocarpus tuberculatus of Burma.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X