• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  nargusta

  Giải thích VN: Loại gỗ vân trung bình, tỷ trọng lớn, thuộc loài Terminalia amazonia trung Nam Mỹ sử dụng làm sàn, đồ đạc gia đình, thuyền gỗ [[dán. ]]

  Giải thích EN: The medium-textured, high-density wood of the Terminalia amazonia tree of Central and South America, used for flooring, furniture, boats, and plywood.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X