• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flair

  Giải thích VN: Một sự mở rộng dần dần của gờ đường ray khi đến gần trạm trạm bảo vệ [[tàu. ]]

  Giải thích EN: The gradual widening of the flangeway of a track or rail structure near the end of a guard rail line.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X