• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  Warren truss

  Giải thích VN: Giàn khung các thanh chằng chéo không các thanh thẳng [[đứng. ]]

  Giải thích EN: A truss having diagonal bracing only, without vertical members.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X