• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  contract price

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contract price
  bất đồng về điều chỉnh giá hợp đồng
  Disagreement on adjustment of the Contract Price
  không được tăng giá hợp đồng
  no increase in contract price
  tính đầy đủ của giá hợp đồng
  Contract Price, sufficiency of
  tính đầy đủ của giá hợp đồng
  Sufficiency of Contract Price

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  contract price
  bảng giá hợp đồng
  contract price list

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X