• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Thiele modulus

  Giải thích VN: Tỷ số của một tỷ lệ của phản ứng của khuyếch tán cho xác tác tạp chất trong chất nền [[xốp. ]]

  Giải thích EN: A characteristic ratio of the rate of reaction to diffusion for heterogeneous catalysis in a porous substrate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X