• Thông dụng

  Danh từ.

  Education; bringing up.
  kẻ giáo dục
  a man without education.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  education
  giáo dục kỹ thuật nâng cao
  Technical and further education (TAFE)
  giáo dục từ xa
  distance education
  học viện giáo dục
  institute of education
  trường giáo dục đặc biệt
  special education unit
  trường học công trình giáo dục
  School and Education Building

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X