• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abutment
  butt
  hàn chồn giáp mối
  upset butt welding
  hàn giáp mối
  butt welding
  hàn giáp mối chậm
  slow butt welding
  hàn giáp mối do chớp sáng
  flash butt welding
  hàn lăn giáp mối
  butt seam welding
  hàn điện tử giáp mối
  resistance butt-welding
  máy hàn nối (giáp mối)
  butt-welding machine
  máy hàn tấm giáp mối
  steel plate butt-welding machine
  sự hàn giáp mối
  butt welding
  sự hàn nối giáp mối
  butt seam welding
  sự hàn điện trở giáp mối
  resistance butt welding
  tấm nối giáp mối
  butt strip
  tấm đệm giáp mối
  butt plate
  end-to-end

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X