• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  distribution function
  hàm phân bố cực
  empirical distribution function
  hàm phân bố
  exponential distribution function
  hàm phân bố tán xạ hai chiều
  Bi-directional Scattering Distribution Function (BSDF)
  hàm phân bố tích lũy
  cumulative distribution function
  hàm phân bố tích lũy
  Cumulative Distribution Function (CDF)
  hàm phân bố xác suất
  probability distribution function
  function of state
  partition function
  hàm phân bố điện tử
  electronic partition function
  probability distribution
  hàm phân bố xác suất
  probability distribution function

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X