• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decline
  sự hạ thấp mặt nước ngầm
  decline of water table
  decrease
  downthrow
  draw down
  mực nước hạ thấp
  draw-down level
  fall
  sự hạ thấp mực nước biển
  fall of sea level
  falling
  sự hạ thấp mặt nước ngầm
  falling of water table
  lower
  cần trục hạ thấp
  lower the boom
  hạ thấp một chiếc cầu
  lower a bridge
  sink
  step-down

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  decrease
  modify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X