• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sewage system

  Giải thích VN: Rất nhiều các đường ống, cống nước, kênh rạch hệ thống thoát nước dùng để mang rác thải chuyển đến các khu xử rác [[thải. ]]

  Giải thích EN: A multitude of conduits, culverts, channels, and drainage receptacles for carrying sewage and surface runoff to a sewage disposal plant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X