• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  machine performance

  Giải thích VN: Một phép đo việc vận hành máy móc liên quan tới các thông [[số. ]]

  Giải thích EN: A measure of the operation of a machine relative to specifications.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X